2015-03-27
Skip Navigation LinksStartsidan : Fönstermarkis : Monteringsanvisning
Nettomarkiser
  
   Meny

 


Monterings anvisning för Fönstermarkis
(med eller utan kassett)

 1. De båda monterings konsolerna monteras på väggen i ovankant på fönsternischen. Montera dem c:a 3-5 cm in från kassettens ändar.


 2. Lyft på kassetten. Börja med att slå en lina eller band runt markisen.             Kassetten hängs på konsolerna och centreras i rätt läge varpå stopp skruvarna åtdrages.

 3. Mät ut var armarna skall monteras, tänk på att frontproilen skall gå in i kassetten. Montera armarna så att fjäder belastningen drar markisen nedåt. Fäst sedan markisarmén i frontprofilen med medföljande skruv.
                         

 4. Dragband:
  Utvändigt :
  Dra igenom dragbandet genom bandlåset och fäst sedan bandlåset på väggen.
                         


  Bestäm höjden på insidan var bandlåset ska sitta. Borra (12mm) genom karm/vägg från utsidan. Luta hålet lite uppåt mot insidan. Montera bandgenomföringen. träd bandet bakom och genom karm vägg .Träd därefter bandet genom bandlåset. Kontrollera att bandet centrerar i hålet. Skruva fast bandlåset på väggen. 5. Om du har en motoriserad markis , koppla in motorn till strömkällan och sätt sedan på strömmen. (Inkoppling av motorn skall göras av behörig elektriker.)

   Samarbetspartners

Swela

Handelsbanken

DSV Transport

Gate Company AB 

   Betalningsalternativ

 1. Faktura
 2. Finansiering
 3. Kreditkort

 Markiser  2006 © Nätmarkiser AB. Distribution och mångfaldigande av information är enligt lagen om upphovsrätt inte tillåten | info@nettomarkiser.se | 08-708 92 90