2014-07-16
Startsidan : Markisväv : Monteringsanvisning
Nettomarkiser
  
   Meny

 


Monteringsanvisning väv

Skriv utSkriv ut

Terrassmarkis 

När du skall montera den nya väven på den gamla ställningen gör du enklast i att lägga ned den befintliga markisen på marken.
Det första du gör är att säkra armarna (de har starka fjädrar i sig) med att binda rep runt armarna i infällt läge.
Sedan lossar du konsolerna som håller valsröret fast i bärprofilen.
Detta gör att du kan lägga tuben fritt på marken. (medan väven fortfarande är på rullad)
Lossa sedan änd plastbiten på frontprofilen så att du kan dra av väven från frontprofilen.
Rulla sedan av väven från vals röret och dra av den gamla väven.
Spara nu dom teen (plast rör) som ligger i fållarna.
Sätt in teen i den nya duken och trä på frontprofilen och sätt tillbaka änd plastbiten.
Trä nu på duken nu på vals röret och rulla upp väven på röret och montera sedan fast vals röret som det satt fast tidigare.
Dra nu av den gamla kappan och sätt dit den nya.
Montera upp markisen på väggen och fäst den på samma sätt den var fastsatt tidigare.
Nu lossar du försiktigt banden som har låst armarna med.  

 

Fönstermarkis

Sätt ett rep runt markisen när den är i uppfällt läge.
Lossa armarna från frontprofilen.
Se sedan till att drag bandet är lossat från eventuellt lås.
Lyft ner markisen på marken och lossa bandet som du har säkrat markisen med.
Dra ut väven och skruva isär kassetten och ta ut valsröret.
Dra nu av den gamla väven från valsrör samt frontprofil.
Spara teen (plaströr) och använd teen i den nya väven.
Byt nu också kappan och rulla ihop markisen och montera ihop markiskassetten igen.
Bind ihop markisen igen.
Återmontera markisen på samma sätt som den satt, och fäst tillbaka armarna på frontprofilen.
Sätt tillbaka dragbandet på samma sätt det var fäst innan.   


   Samarbetspartners

Swela

Handelsbanken

DSV Transport

Gate Company AB 

   Betalningsalternativ

  1. Faktura
  2. Finansiering
  3. Kreditkort

 Markiser  2006 © Nätmarkiser AB. Distribution och mångfaldigande av information är enligt lagen om upphovsrätt inte tillåten | info@nettomarkiser.se | 08-708 92 90